برچسب: جراحی قوز بینی

جراحى قوز بینی

جراحى قوز بینی برآمدگی پشت بینی را که شامل برجستگی های غضروفی استخوانی هستند را قوز بینی می نامند . این قوز می تواند تنها یک برجستگی وسط بینی باشد و یا از ریشه بینی تا نوک بینی گسترده باشد . یکی ازاقدامات لازم در عمل جراحی بینی برداشتن قوزبینی با ابزارهای لازم است و […]

ادامه مطلب