ماه: آوریل 2017

زمان انتظار برای عمل ترمیم بینی

زمان انتظار برای عمل ترمیم بینی جراحی بینی به منظورهای مختلفی انجام  می گیرد که  در نهایت با اهدافی همچون زیبایی و یا درمانی انجام می شود. در ابتدا تمامی نقایص بینی در نظر گرفته می شود و متناسب با ساختار بینی عمل زیبایی بینی توسط جراح بینی انجام می گیرد.نوعی از جراحی بینی با […]

ادامه مطلب