روز: نوامبر 24, 2015

جراحى قوز بینی

جراحى قوز بینی برآمدگی پشت بینی را که شامل برجستگی های غضروفی استخوانی هستند را قوز بینی می نامند . این قوز می تواند تنها یک برجستگی وسط بینی باشد و یا از ریشه بینی تا نوک بینی گسترده باشد . یکی ازاقدامات لازم در عمل جراحی بینی برداشتن قوزبینی با ابزارهای لازم است و […]

ادامه مطلب

دریچه های بینی

دریچه های بینی : بعضی از بیماران بدنبال عمل جراحی بینی در حالی که قبل از عمل بینی مشکل تنفسی نداشته اند بعد از جراحی بینی دچار مشکل تنفسی می شوند ، علت آن چه می تواند باشد ؟ در این گونه موارد مسیر تنفسی از راه بینی دچار تنگی شده است که به طور […]

ادامه مطلب