نشانه های یک عمل ناموفق بینی

خوشبختانه نتیجه بیشتر جراحی های بینی بدلیل افزایش دانش و تجربه جراحان خوب و قابل قبول است ولی گاهی بدلایل مختلف که مهمترین آن تکنیک جراحیست شکل بینی بد و نتیجه ناموفق به حساب می آید.
اگر سه نمای مهم بینی را روبرو، کنار و پایین بدانیم، بد شکلی میتواند در یک یا تمام آنها باشد. موارد زیر قسمت عمده این حالات را تشکیل میدهد:

 •  پهن بودن بینی که در نمای روبرو قابل مشاهده است و میتواند در قسمت بالایی، یعنی استخوانی، و یا پایین، یعنی قسمت سر بینی باشد. علت بیشتر مربوط به عدم توجه و یا توانایی جراح به اصلاح آن باشد مگر در موارد بینیهای بسیار گوشتی که امکان باریک تر کردن نوک بینی وجود ندارد.
 •  کجی بینی که باز در نمای روبرو دیده میشود. البته در مواردی اتحراف مختصر و غیر قابل توجه وجود دارد که قابل اغماض است ولی اگر زیاد باشد بینی را بد فرم کرده و ظاهر بدی به کل صورت میدهد. علت بیشتر آنها انحراف تیغه داخلی میانی بینیست که باید با دقت فراوان توسط جراح اصلاح گردد.
 • فرورفتگی پره های پایینی :
  این عارضه زمانی بروز می کند که غضروف های پره های بینی را برداشته ،علت برداشتن این غضروف ها به منظور جمع نمودن نوک بینی می باشد و در مواردی که نوک بینی را بیش از حد لازم جمع نمایند ، موجب می شود غضروف هایی که حمایت کننده نوک بینی می باشند کم شده و بیش از اندازه به یکدیگر نزدیک شوند که علاوه بر به هم ریختگی ظاهر بینی و فرورفتگی آن ،در تنفس نیز اشکال ایجاد مینماید .

 • کلو ملای تو کشیده شده :
  به پره وسطی بینی که دو سوراخ را از هم جدا میکند و در نمای پایینی دیده میشود، کلوملای بینی گفته می شود که به طور طبیعی و نرمال در معیارهای زیبایی در نمای نیمرخ ، پره بخش وسطی بینی خود را در ناحیه مربوط به پره های اطراف بینی نمایان می سازد .
 •  برداشته شدن بیش از اندازه پوست پره های بینی :
  در مواردی که بیش از اندازه پره های بینی برداشته می شود به دلیل اینکه بخش چین ما بین بینی و صورت صاف شده است ، اثر بخیه ها بر روی پوست نمایان می شود ، در این عارضه به دلیل تنگ شدن بیش از حد سوراخ های بینی مشکلات تنفسی  در مسیر راه بینی نیز ایجاد می شود ، اصلاح این عارضه از معظلات و مشکلات جراحان می باشد ، به دلیل اینکه برای جبران پوستی که از دست رفته است جراح نیازمند این می باشد که از نواحی مانند لاله گوشت پوست پیوندی استفاده نماید ، توجه به این نکته الزامی است که به دلیل احتیاط و دقت زیاد جراحان در خصوص برداشتن پره های بینی این عارضه بسیار کم اتفاق می افتد .
منبع: سایت دکتر شیرازی